Samarbeidsmøte – Ambulerende sykepleieteam Ahus

Det årlige samarbeidsmøtet mellom Ahus, kommuner/bydeler og Ambulerende sykepleieteam.

Her har dere lenke til spørreundersøkelse knyttet til samarbeidet med Ambulerende sykepleieteam. Dere kan enten benytte dere av lenken eller QR-koden:
https://survey.euro.confirmit.com/wix/p951111106577.aspx

QR-koden til undersøkelsen, til bruk for innskanning på mobiltelefon:

Arrangør
Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Helsepersonell fra alle instanser, fagsykepleiere, ledere og andre samarbeidspartnere.

Mål for arrangementet
Samarbeidsmøtet er en viktig arena for dialog mellom partene for å videreutvikle samarbeidet ved bruk av Ambulerende sykepleieteam sine tjenester.

Påmeldingsfrist
03. juni 2021 kl 15.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende sykepleieteam tlf 95 78 17 89 ([email protected])

Vedlegg:
Program-samarbeidsmote-AST-08.06.21.pdf

Teknisk brukerstøtte ved webinar: [email protected]

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

08. juni 2021
12:00 - 14:00
Digitalt samarbeidsmøte. Link blir tilsendt alle deltagerne etter svarfrist er utgått.