Samarbeidsmøte for dialysesykepleiere 2019

Samarbeidsmøte for dialysesykepleiere. Dele kompetanse om hjemmehemodialyse (HHD) med diverse foredrag og utstillinger.

Se detaljert program for dagen her.

Arrangør: Dialyseavdelingen på Akershus universitetssykehus HF

Målgruppe: Dialysesykepleiere

Praktisk info:
* Påmeldingsfrist: 2. september 2019
* Maks antall deltakere: 350
* Kursavgift 350,- inkludert lunsj. Gratis for Ahus-ansatte.
* Bevertning i pauser

Kontaktperson: Roy Windjusveen  fellesmail.dialyseavdelingen@ahus.no

29. oktober 2019
08:30 - 15:30
Auditoriet Frontbygget, Ahus, Sykehusveien 25, Lørenskog