Samhandlingsmøte våren 2020

12. mars 2020: ARRANGEMENTET ER AVLYST

Vårens samhandlingsmøte markerer 5 år med pakkeforløp kreft.

Vi spør:

  • Hvordan virker det?
  • Har pasientene vi henviser til pakkeforløp faktisk kreft? Henviser vi de riktige pasientene? Hvordan praktiseres diagnostisk pakkeforløp? Informasjon om moderne kreftbehandling og robotkirurgi
  • Det blir også en oppdatering av hvordan dialogmeldinger har blitt tatt i bruk. Utveksling av erfaringer og mulighet for spørsmål og avklaringer.

Programmet finner du her.

Arrangør
Fag- og samhandlingsavdeling ved SIV- Tønsberg

Målgruppe
Fastleger, sykehusansatte og ansatte i kommunehelsetjenesten med interesse for kreft og samhandling

Mål for arrangementet
Informasjon og kunnskap om pakkeforløp kreft, og informasjon og deling av erfaringer knyttet til dialogmeldinger

Godkjenning 
Godkjent med 3 timer som en del av åpen møteserie

Påmeldingsfrist
Ingen påmelding

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Geir Dunseth, leder for PKO ved Sykehuset i Vestfold (pko@siv.no)

Bevertning
Enkel bevertning

01. april 2020
18:00 - 21:00
Sykehuset i Vestfold , Det store auditoriet ved SIV- Tønsberg.