Sammen for familien

Velkommen til årets fagdag Sammen for familien – når barn er pårørende/etterlatte. For 10 år siden kom helsepersonell loven og satte familien i fokus. Helsepersonell fikk plikt til å oppgdage, og å følge opp når familier rammes av sykdom/lidelser og det bor mindreårige barn i hjemmet. Fortsatt er det mange utfordringer og barrier med å gi tilstrekkelig informasjon og nødvendig oppfølging av disse familiene, både i sykehus og kommune og mellom oss. På årets fagdag ser vi på noen av disse barrier og muligheter. Videre har vi fokus på å samtale om barns behov der foreldre er i en vanskelig situasjon med sykdom/lidelser. Vi vil også snakke om når har vi opplysningsplikt til barnevernet, og hva da ?. Sist men ikke minst vil vi møte en erfaringskonsulent som har levd med å ha døden liggende på lur på barnerommet.
Vi håper det blir en spennende fagdag!

Arrangør
Akershus universitetssykehus, avd. Samhandling og helsefremming

Målgruppe
Ansatte innen helse, sosial og pedagoger i sykehus og kommune, og frivillige organisasjoner

Mål for arrangementet
Gi inspirasjon og økt kunnskap innen feltet

Påmeldingsfrist
05. november 2020 kl 00.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Tove Bergh ([email protected])

Bevertning
Pga Korona, blir det ingen servering, mat/drikke kan tas med eller kjøpes

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

11. november 2020
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus 1.etg. Frontbygg, Stor auditoriet Sykehusveien 25 1478 Nordbyhagen

Påmelding

Ledige plasser