Samvalg og Mestring

God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å håndtere hverdagen også med helseutfordringer når sykdom oppstår. Samvalg er en prosess der pasient og helsepersonell sammen kommer fram til hvilken undersøkelse eller behandling som passer best for pasienten. Mestring handler om at den enkelte pasient endrer forestillinger, følelser og atferd på en måte som gjenoppretter mening og sammenheng i livet, og bidrar til å bearbeide følelsesmessige reaksjoner. Dette er grunnlaget for målrettet problemløsning og forbedret livssituasjon.

Arrangør
Samhandlings- og helsefremmingsavdelingen/ Akershus universitetssykehus HF

Målgruppe
Brukere, ansatte i kommuner og sykehus.

Mål for arrangementet
Bli bedre kjent med og utforske innholdet i begrepene samvalg og mestring. Oppdage hvordan de henger sammen og er avhengige av hverandre.

Påmeldingsfrist
27. april 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
300kr

Kontaktperson for arrangementet
Karen Therese Haugstvedt (karen.therese.sulheim.haugstvedt@ahus.no)

Bevertning
Kaffe/te. Wraps med kylling eller wraps vegetar til lunsj.

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

10. mai 2023
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus Kongsvinger, Parkveien 35, 2212 Kongsvinger, auditoriet i 6. etg.

Påmelding

Ledige plasser