Sårbare Familier i en utfordrende livsfase

Samlingen består av fremlegg fra ulike organisasjoner som har erfaring med omsorg for sårbare familier under svangerskap, fødsel og spedbarnstid. Du vil få gode muligheter til å lære mer, stille spørsmål og drøfte ulike problemstillinger knyttet til aktuelt tema. Arrangementet passer for helsepersonell og resurspersoner som jobber i svangerskap, fødsel og barselomsorgen i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Klikk her for mer informasjon og program (PDF)

Arrangementet avholdes 30/3 og 12/04

Arrangør
Sykehuset Østfold Kalnes, HF

Målgruppe
Helsepersonell og ressurspersoner som arbeider med målgruppen

Mål for arrangementet
Styrke det tverrfaglige samarbeidet i møte med sårbare familier under svangerskap, fødsel og spedbarnstid

Påmeldingsfrist
27. mars 2023 kl 16.00

Pris
Ordinær deltager: 300,- (Faktura ettersendes)
Intern ansatt – gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ann Morris (anmorr@so-hf.no)

Bevertning
Enkel lunsj

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

30. mars 2023
08:30 - 15:00
Sykehuset Østfold Kalnes, HF Kalnesveien 300 1714 Grålum