Se meg – Bry deg – barn som pårørende

Fagdag om barn som pårørende i samarbeid mellom Ahus BUP og kommunene på Øvre Romerike. Fagdagen blir lagt opp som en dialogkonferanse, der du som deltager får faglig påfyll og kunne være delaktig ved å diskutere temaene som presenteres.

Her finner du programmet for dagen.

Målgruppe:
Alle ansatte i Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Ullensaker og Gjerdrum kommune og spesialisthelsetjenesten som jobber med barn og deres familier

Mål for arrangementet:
Bedre felles kompetanse og samarbeid mellom AHUS, BUP og kommunene

Arrangør:
AHUS BUP Øvre Romerike i samarbeid med kommunene på Øvre Romerike. I år er Gjerdrum vertskapskommune.

Påmeldingsfrist:
9. oktober 2019

Bevertning: 
Det serveres lunsj

Kontaktperson for arrangementet:
Hilde Marie Jahr Orbeck

Arrangementet er gratis

Velg din kommune før du melder deg på kurset.

15. oktober 2019
08:30 - 15:00
Gjerdrum kulturhus