Seminar i psykiatri og somatikk

Den årlige konferansen Psykiatri og somatikk ønsker å sette fokus på overlappende områder mellom psykiatriske og somatiske lidelser. Årets program er variert og omhandler både håndtering og forståelse av kronisk smerte/utmattelse, kognitive vansker ved psykiske lidelser og det å være helsepersonell i utfordrende problemstillinger.

Målgruppe:
Konferansen er aktuell for alt helsepersonell, både i psykiske helsevern og somatiske avdelinger, men også fastleger og ansatte i kommunehelsetjenesten

Mål for arrangementet:
Mer innsikt i forholdet mellom psykiatri og somatikk

Se program for dagen her

Arrangør:
Akershus universitetssykehus HF, Divisjon psykisk helsevern, Akuttpsykiatrisk avdeling

Påmeldingsfrist:
(1. oktober 2019) – utsatt til fredag 11.oktober

Bevertning: 
Det vil bli servert kaffe/te/frukt og lunsj

Pris på arrangementet:
Ordinær deltager: kr. 800,-
Ahus ansatt: Gratis

Godkjenning for arrangementet:
Arrangementet er godkjent hos Norsk sykepleieforbund (NSF), Den Norske Legeforening (DNLF) og Norsk Psykologiforening (NPF)

Kontaktperson for arrangementet:
Vivian A. Olsen

16. oktober 2019
08:00 - 15:00
Auditoriet Frontbygget, Ahus Nordbyhagen. Auditoriet finner du rett innenfor hovedinngangen.