Smittsomme sykdommer

Smittevernseksjonen på Akershus Universitetssykehus arrangerer undervisningsdag i smittevern. Tema for denne dagen er smittsomme sykdommer. Vi ønsker en bevisstgjøring og innsikt i dette tema for personalet i kommunehelsetjenesten.

Program for dagen finner du her.

Arrangør:
Smittevernseksjonen ved Akershus Universitetssykehus

Målgruppe:
Kommuneleger, fastleger, allmennpraktiserende leger, tilsynleger/sykehjemsleger, virksomhetsledere, helsepersonell i sykehjem, KAD-enheter,hjemmesykepleie, boliger, smittevernkontakter og andre.

Mål for arrangementet:
Kompetanseutvikling

Godkjenning for arrangementet:
Den Norske Legeforening har godkjent kurset med 7 valgfrie poeng til videre- og etterutdanningen.

Påmeldingsfrist: 
18. oktober 2019

Bevertning:
Ja

Pris for arrangementet

  • For ansatte kommuner med økonomisk avtale (Aurskog-Høland, Hurdal, Enebakk, Fet, Rømskog, Lørenskog, Nannestad, Sørum og Gjerdrum, Nord og Sør Odal, Eidskog og Kongsvinger)  er det gratis påmelding.
  • For kommuner uten økonomisk avtale om smittevernbistand fra Ahus koster det kr 1200,

Kontaktperson:
Anita Helene Jarodd 
Tlf: 67968151

 

23. October 2019
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus. Auditoriet Frontbygget , Lørenskog