Sykehjemslegens rolle og funksjon

Nasjonalt kurs for sykehjemsleger, søkes godkjent 8 timer for spesialiteten i allmennmedisin og geriatri, samt kompetanseområdet i alders- og sykehjems-medisin.

Påmelding
Det er fortsatt ledige plasser, kontakt [email protected] eller [email protected]

Arrangør
USHT Hedmark, USHT Oppland, Sykehuset Innlandet, Hamar, Ringsaker og Gran kommune i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet.

Målgruppe
Sykehjemsleger

Mål for arrangementet
Fagutvikling, kompetansehevning og nettverksbygging.

Her kan du se hele programmet

Maks antall deltakere
70

Kontaktperson for arrangementet (ovenfor deltakerne)
Irene Røen [email protected]
Åste Renolen [email protected]

Arrangementsted
Wood Hotel, Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal
[email protected]

Godkjenning
Søkes godkjent 8 timer for spesialiteten i allmennmedisin og geriatri, samt kompetanseområdet i alders- og sykehjemsmedisin.

Kursavgift, kost og losji
Kr. 1500,- for kurset. I tillegg kostnader for kost og losji, se under for hotellets priser:

  • Konferansepakke pr. person pr. døgn i enkeltrom kr 1495,- (Middag ankomstdag, overnatting med frokost, lunsj)
  • Dagpakke pr. person 21. november kr 595,-
  • Middag 20. november kr 355,-

Faktureres i etterkant fra Hamar kommune, og det må oppgis fakturainformasjon ved påmelding.

Kursets varighet
20. november kl. 18:00 – 21. november kl. 15:30

20. november 2019
18:00 - 15:30
Wood Hotel, Tårnvegen 55, 2380 Brumunddal