Systematisk ernæringsarbeid i hjemmet

Hvordan lykkes med systematisk ernæringsarbeid i hjemmet?

Å yte god ernæringspraksis i hjemmet til innbyggere er svært annerledes enn på institusjoner. Mange er ensomme og synes det er tungt å spise alene, og vi får ikke den samme «drahjelpen» fra felles måltider som på sykehjem. I tillegg er helsepersonellet på korte besøk med begrensede muligheter for å legge til rette for gode måltider.

I løpet av 2021 arrangerer USHT-ernæringsnettverket i Viken (Akershus) en webinar-rekke med fokus på ernæringsarbeid i hjemmet. Du vil få en innføring i minimumskravet for systematisk ernæringsarbeid og kunnskapen skal være lett å ta med seg inn i arbeidshverdagen.

Det blir 4 korte webinarer som tar utgangspunkt i krav for IPLOS-registreringer for ernæring, og tilnærmingen vil være praksisnær med refleksjoner i grupper.

Program for de 4 webinarene:
1. Risikovurdering (20.04.2021): Den første samlingen tar for seg hvem som skal vurderes for underernæring og hvordan vurderingen kan utføres i praksis. Det reflekteres også rundt hva man skal gjøre hvis brukeren ikke ønsker en vurdering av ernæringsstatus.

2. Kartlegg årsaker (27.04.2021): På den andre samlingen ser vi nærmere på kartlegging av årsakene til underernæringen. I tillegg ses det på koblingen mellom årsaker og relevante ernæringstiltak.

3. Ernæringstiltak (14.09.2021): Den tredje samlingen tar for seg krav til innhold i en tiltaksplan i ernæring og hvordan den kan utfylles og dokumenteres i journalsystemer. Her reflekteres det også rundt hva man skal gjøre hvis brukeren ikke ønsker en plan.

4. Samhandling på tvers (28.09.2021): Fjerde samling omhandler videreformidling av informasjon på tvers av hjemmetjenester, institusjoner og fastleger. Her vil vi også få innblikk i Ahus sin ernæringsstrategi, der samarbeidet med kommunene er et av flere strategiske satsningsområder.

Det er god avstand mellom de to første og de to siste samlingene. Dette er valgt slik at du mellom samlingene kan jobbe med implementering i egen praksis. Alle webinarene starter kl. 11:15 og varer til kl. 12:30.

Du trenger kun melde deg på en gang, og vil da få tilsendt informasjon i forkant av hvert møte. 

Arrangør
USHT-Viken (Akershus)

Målgruppe
Ledere, ressurspersoner og helsepersonell

Mål for arrangementet
Bidra til kompetanseheving og erfaringsdeling

Påmeldingsfrist
24. september 2021 kl 12.00

For å gjøre de siste forberedelsene stenger vi nå påmeldingen for de to første webinarene 20. og 28. april. Det vil senere bli mulig å melde seg på samlingene i september selv om man ikke deltok på webinarene nå i april.

Du trenger kun melde deg på en gang, og vil da få tilsendt informasjon i forkant av hvert møte. 

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Elise Husevåg ([email protected])

Bevertning
Ta med egen matpakke!

Tekniske problemer og brukerstøtte:

14. september 2021
11:15 - 12:30
Microsoft teams eller Zoom. Informasjon og linker blir sendt på e-post en uke før hvert webinar.