Telemedisin og velferdsteknologi – trygghet og mestring, eller helsetjenester på ville veger?

Arrangementet er avlyst. Arrangør vil komme tilbake med ny dato for gjennomføring av kurset til høsten.

Vi inviterer til fagdag for å dele erfaringer og spre informasjon om telemedisin og velferdsteknologi.

Her finner du invitasjonen.

Temaer som vil bli belyst er:

  • Telemedisin som fagfelt; hva avstandsoppfølging er og hvordan det kan brukes i tjenesten.
  • Hvordan Kongsvinger kommune har jobbet med avstandsoppfølging.
  • Foreløpige funn fra følgeforskning i Kongsvinger kommune.
  • Betydningen for fagmiljøene og kommunen.
  • Bærekraftperspektiv ved bruk av avstandsoppfølging.
  • Brukeropplevelser fra tjenestemottakere.

Etter fagdagen vil det være mulig å besøke kommunens visningsarena for velferdsteknologi og hjelpemidler som ligger i Kongsvinger bibliotek (nabobygg til Høgskolesenteret).

Arrangør
Kongsvinger kommune og Høgskolesenteret i Kongsvinger

Målgruppe
Helsepersonell og andre med interesse for fagfeltet telemedisin.

Mål for arrangementet
Økt kompetanse, forståelse og nysgjerrighet rundt fagfeltet telemedisin og avstandsoppfølging, samt deling av erfaringer så langt i jobbingen med dette.

Påmeldingsfrist
Onsdag 15. april

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Arrangementsted
Høgskolesenteret i Kongsvinger, auditoriet
Strandvegen 3
2212 Kongsvinger

Anbefalt å parkere ved Kongsvingerhallen, Markensvegen. Gå opp bakken ved siden av svømmehallen, Høgskolesenteret ligger til venstre når man kommer opp bakken.

Kontaktperson for arrangementet
Anne-Lise Brenna Ording, velferdsteknologikoordinator i Kongsvinger kommune [email protected]

Bevertning
Det serveres gratis lunsj, meld fra om eventuelle allergier.

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

29. april 2020
09:30 - 14:00
Høgskolesenteret i Kongsvinger, Strandvegen 3, 2212 Kongsvinger