The 10th Ahus Colorectal symposium

The 10th Ahus Colorectal symposium. Excellence in surgery, is it all about the access?

Arrangør
Gastrokirurgisk avdeling, Akershus universitetssykehus

Målgruppe 
Leger i spesialisering i generell og gastroenterologisk kirurgi og ferdige spesialister.

Mål for arrangementet 
Øke kunnskap om ikke tilgangsrelaterte aspekter ved kirurgi for kolorektal kreft og inflammatorisk tarmsykdom. Det er søkt om godkjenning.

Her finner du programmet for dagene.

Dato
Programmet går over to dager:
Torsdag 30.01.20 kl 0930-1700
Fredag  31.01.20 kl 0900 – 1400

Påmeldingsfrist 
26.01.20 Utvidet til 31.01.20

Kontaktperson for arrangementet (ovenfor deltakerne)
Merete Helgeland [email protected]

Bevertning
Enkel lunsj begge dager

Avgift
Ordinær deltager kroner 2600,-
Gratis for ansatte ved Ahus

30. January 2020
09:30 - 16:00
Store auditorium frontbygg, Akershus universitetssykehus