The Biennial Pelvic Floor Centre Symposium – Incontinence

Symposium for 2020 er avlyst.

Bekkensenteret ved Akershus universitetssykehus arrangerer symposium med internasjonale foredragsholdere for å gi en faglig oppdatering innenfor diagnose, forebygging, konservativ- og kirurgisk behandling av fekal- og urin inkontinens og underlivsprolaps.

Arrangør
Bekkensenteret, Akershus universitetssykehus

Målgruppe
Urologer, gynekologer, fysioterapeuter, gastrokirurger, uroterapeuter, stomisykepleiere, sykepleiere, nevrologer, gastroenterologer og allmenleger.

Mål for arrangementet
Faglig oppdatering innenfor diagnose og behandling av fekal- og urininkontinens og underlivsprolaps

Påmeldingsfrist
04.10.2020

Vedlegg
Informasjonsplakat

Pris for arrangementet
1600,- for eksterne
0,- for Ahus-ansatte

Kontaktperson for arrangementet
Catherine J. P. Teig – [email protected]

Bevertning
Lunsj inkludert.

Er det søkt godkjenning
Søknad om godkjenning av arrangement er sendt inn til NSF, NFF og Den Norske Legeforening.

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

06. oktober 2020
09:00 - 17:15
Store Auditoriet, Akershus universitetssykehus Sykehusveien 27, Lørenskog