TID for refleksjon om utfordende adferd

Mål for dagen
Oppfriskning og erfaringssamling  – refleksjon om utfordrende adferd ved demens.

Målgruppe
Tidligere deltakere på kursholderkurs, TID-administratorer, ledere, sykehjemsleger og andre som har deltatt på TID-basiskurs.

Påmeldingsfrist
22. januar 2021 kl 23.00

Meld deg på via kurssiden på Sykehuset Innlandet sine nettsider

Arrangør
Forskningssenter for Aldersrelatert Funksjonssvikt og Sykdom (AFS), Sykehuset Innlandet

Kontaktperson for arrangementet
Anette Væringstad ([email protected])

 

 

18. mars 2021
09:00 - 15:45