Trygghetsuka 2018

Velkommen til Trygghetsuka 2018

Du er invitert til Trygghetsuka 2018. Formålet med uka er å øke innbyggere, ansatte og frivilliges bevissthet og kunnskap om voldens omfang, årsaker, karakter og konsekvenser.

I år har kommunene Aurskog-Høland, Fet, Skedsmo og Sørum gått sammen om å arrangere en felles Trygghetsuke. Alle er velkommen på arrangement i alle kommuner.

Trygghetsuka er et ledd i kommunenes arbeid med å bekjempe vold i nære relasjoner, og er også et av tiltakene i de lokale handlingsplanene. Formålet med planene er å forene alle gode krefter og samordne kunnskap og tiltak slik at vi blir i best mulig stand til å forebygge, oppdage og handle.

I tillegg til seminarene som er presentert her, byr Trygghetsuka også på temakvelder, gratis kino og en teaterforestilling for ungdom.

Mandag 29.10
09:00-
15:00
Åpningsdagen om seksuelle overgrep mot barn og unge (Lillestrøm)
Onsdag 31.10
09:00-
11:00
Vold og trusler mot eldre (Fetsund)
12:00-
14:00
Vold og trusler mot eldre (Fetsund)
13:00-
15:30
Æresrelatert vold og negativ sosial kontroll – hvordan kan det avdekkes og håndteres? (Lillestrøm)
11:00-
14:00
Overgrep mot mennesker med nedsatt funksjonsevne (Frogner)
Torsdag 01.11
09:00-
12:00
Miljøpersonalets maktposisjon (Lillestrøm)
Fredag 02.11
09:00-
15:00
Skadelig seksuell atferd. Et metodekurs om vurderings-verktøyet Trafikklyset (Lillestrøm)
09:00-
10:15
Hvordan kan vi forebygge seksuelle overgrep? (Frogner)
09:00-
12:00
Å snakke med barn om vanskelige tema (Bjørkelangen)
10:30-
11:10
Sammen for utsatte barn og unge (Frogner)
12:00-
15:00
Konfliktdempende kommunikasjon og metodebruk i den krevende dialogen (Fetsund)
13:00-
15:00
Når krenkede barn blir syke voksne (Aurskog-Høland)
12:15-
13:15
SNAKKE – Presentasjon av e-læringsprogrammet (Frogner)
13:45-
15:30
SNAKKE – Workshop i e-læringprogrammet (Frogner)
13:30-
15:30
Mitt elskede barn – filmvisning (Frogner)

29. oktober 2018
-