Åpningsdag

Påmelding til mandag 29.10 gir adgang til alle sesjonene denne dagen. Det er ikke nødvendig å informere om hvilke sesjoner det ønskes å delta på.

Deltakelse er gratis.

Kontaktperson: Nina Lande, NinaL@skedsmo.kommune.no.

Sesjon
09:00 – 09:15 Åpning

Trine Myrvold Wikstrøm, rådmann for Lillestrøm kommune.

09:15 – 09:45 Brannslukking og sikkerhetsnett

Sidsel Fjelltun, psykolog og nestleder i Landsforening mot seksuelle overgrep.

I innlegget deler hun sine refleksjoner om seksuelle overgrep i et folkehelseperspektiv. Seksuelle overgrep er et tungt og følelsesladet tema, Sidsel mener allikevel det er mulig å opprettholde et langsiktig engasjement.
09:45 – 10:15 Alle kjenner noen som har opplevd det

Jonas Bjørkli, rådgiver i Barneombudet.

Dypdykk i Barneombudets rapport fra 2018 som baserer seg på samtaler med 200 ungdom om omfang og opplevelser av seksuelle krenkelser, og hva som bør gjøres.
10:30 11:30 «Sterke sammen» – en åpen og ærlig samtale om seksuelle overgrep.

Pia-Karoline og Frøydis Øfeldt.

Foredraget gjennomføres i form av en samtale mellom mor og datter. Pia-Karoline har vært utsatt for overgrep i nære relasjoner i over 6 år.
Hva skjer når man holder overgrep hemmelig og hva skjer når man er åpen om det?
12:30 – 13:15 Internett – en del av barn og unges nærmiljø

Anne Katrin Storsveen, politioverbetjent og fagansvarlig i politiets Nettpatrulje.

Digitale møteplasser har fått en sentral betydning har for barn og unge.. Her møtes vi, etablerer vennskap, knytter kontakter, avtaler møter og blir sett. Dette fører med seg god kompetanse hva gjelder å manøvrere seg på denne arenaen, men også fare for å bli utsatt for krenkelser og ulovlige handlinger.
13:15 – 13:45 Presentasjon av prosjektet «Hvordan kan vi forebygge seksuelle overgrep mot barn og unge i Skedsmo kommune?»

Prosjektgruppen, ved Ida Maria Svensson og Idun Marie Ljønes, tverrsektorielle koordinatorer Skedsmo kommune.

Vi får innblikk i hva prosjektbarnehager, skoler og helsestasjonen gjør for å tematisere seksuell helse og seksuelle overgrep i et forebyggende perspektiv. Og hva mener barna om å lære om dette temaet?
14:00 – 15:00 Bekymringsfull eller skadelig seksuell adferd. – Hva betyr det og hva kan vi gjøre med det?

Christian Lunde-Hanssen, psykologspesialist RVTS Øst

For å beskytte barn og unge, og for å forhindre at overgrep begås, trenger vi mer kunnskap om barn og unge som krenker andre seksuelt. Når er en seksuell atferd bekymringsfull eller skadelig, og hva vi kan gjøre med det?
29. oktober 2018
09:00 - 15:00
Stjernesalen i Lillestrøm kultursenter Kirkegata 11, 2000 Lillestrøm