Undervisningsdag smittevern

Undervisningsdag i smittevern med fokus på antibiotikabruk og multiresistente mikrober, fokus ESBL og smittevern.

Her kan du se programmet for dagen!

Arrangør
Smittevernseksjonen Ahus

Målgruppe
Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og andre som arbeider med ulike pasient/brukergrupper.

Påmeldingsfrist
29. mars 2019

Kontaktperson
Hygienesykepleier Anita Helene Jarodd
anita.helene.jarodd@ahus.no

Det blir servert kaffe/te og lunsj

Kursavgift
Kurset er gratis for kommuner med smittevernbistand avtale. Kommunene er: Aurskog-Høland, Hurdal, Sørum, Fet, Nannestad, Lørenskog, Rømskog, Gjerdrum, Enebakk.

Kommuner uten smittevernbistand avtale skal betale kr 1200,- per deltager.

Ahus-ansatte melder seg på via smittevern@ahus.no. 

03. april 2019
09:00 - 15:00
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog