Undervisningswebinar- ABCDE

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er femte undervisning i en serie på fem webinarer våren 2023. Til dette webinaret har vi fått inn overlege i akuttmedisinsk avdeling på Ahus, Ragnar Rosenskiold. Han skal snakke om bruken og verdien av ABCDE.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
29. mai 2023 kl 08.00
Lenke til Teams sendes ut dagen før.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende sykepleieteam (ast@ahus.no)

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

30. mai 2023
12:00 - 13:00
Digitalt på Teams