Undervisningswebinar- Delirium

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er første undervisning i en serie på fem webinarer våren 2023. Til denne undervisningen har vi fått inn Leiv Otto Watne til å undervise i temaet Delirium.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
30. januar 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende sykepleieteam (ast@ahus.no)

Tekniske problemer og brukerstøtte: kontakt@kompetansebroen.no

31. januar 2023
12:00 - 13:00
Digitalt på Teams