Undervisningswebinar- Demens

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er andre undervisning i en serie på fem webinarer våren 2023. Vi har fått inn Marte R Mellingsæter til å undervise i temaet Demens. Hun er overlege og avdelingsleder ved geriatrisk avdeling på Ahus.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
27. februar 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende spl team (ast@ahus.no)

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

28. februar 2023
12:00 - 13:00
Digitalt på Teams

Påmelding

Ledige plasser