Undervisningswebinar- Demens

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er andre undervisning i en serie på fem webinarer våren 2023. Vi har fått inn Marte R Mellingsæter til å undervise i temaet Demens. Hun er overlege og avdelingsleder ved geriatrisk avdeling på Ahus.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
27. februar 2023 kl 12.00
Lenke til Teams sendes ut dagen før.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende spl team (ast@ahus.no)

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

28. februar 2023
12:00 - 13:00
Digitalt på Teams