Undervisningswebinar – EKG

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er andre undervisning i en serie på fire webinarer høsten 2022. Temaet i dette webinaret er “EKG”. Vi har fått inn Fredrik Nordum, lege og autorisert ambulansearbeider med videreutdanning i paramedic, til å undervise i temaet.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde og ansatte ved Ahus, men det er også åpent for andre interesserte.

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
26. september 2022 kl 08.00.
Deltagerne mottar link til webinaret dagen før.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende sykepleieteam ([email protected])

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmelding: [email protected]

27. september 2022
12:00 - 13:00
Teams