Undervisningswebinar- Kommunikasjon

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er fjerde undervisning i en serie på fire webinarer høsten 2022. Temaet på dette webinaret er  kommunikasjon. I dette webinaret underviser Karl Johan Seim- Wikse.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell i Ahus sitt opptaksområde og ansatte ved Ahus, men det er også åpent for alle andre interesserte.

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
28. november 2022 kl 08.00.
Deltagerne mottar link til webinaret dagen før.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende sykepleieteam (ast@ahus.no)

Tekniske problemer og brukerstøtte ved påmeldingkontakt@kompetansebroen.no

29. november 2022
12:00 - 13:00
Teams