Undervisningswebinar- Smerte og smertekartlegging

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er tredje undervisning i en serie på fem webinarer våren 2023. Temaet denne gang er Smerte og smertekartlegging. Vi har fått inn Danuta Polak til å undervise i temaet.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
27. mars 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende sykepleieteam (ast@ahus.no)

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

28. mars 2023
12:00 - 13:00
Digitalt på Teams

Påmelding

Ledige plasser