Undervisningswebinar- Smerte og smertekartlegging

Undervisningswebinar-  et samarbeid mellom Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam. Dette er tredje undervisning i en serie på fem webinarer våren 2023. Temaet denne gang er Smerte og smertekartlegging. Vi har fått inn Danuta Polak til å undervise i temaet.

Arrangør
Kompetansebroen Ahus og Ambulerende sykepleieteam

Målgruppe
Alt helsepersonell

Mål for arrangementet
Faglig påfyll og å bidra til mer systematisk bruk av Kompetansebroen til videre fagutvikling.

Påmeldingsfrist
27. mars 2023 kl 08.00
Lenke til Teams sendes ut dagen før.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ambulerende sykepleieteam (ast@ahus.no)

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

28. mars 2023
12:00 - 13:00
Digitalt på Teams