Ungdom ønsker samarbeid mellom sykehus og skole – Helsesykepleiere en viktig kontaktperson

De unge pasientene ønsker at skolen har bedre kjennskap til deres helsesituasjon, og tror på ordninger som sikrer faste rutiner for informasjonsutveksling mellom sykehus og skole. Da blir det lettere for ungdommen å ta hensyn til eventuelle helserelaterte behov og få støtte i hverdagen som fremmer deres mestring, trivsel, helse og læring. Helsesykepleierne er et viktig kontaktpunkt som er støttende for ungdommen og også fungerer som et bindeledd mellom sykehus og skole.

Arrangør
Lillestrøm kommune, Rælingen kommune og Barne- og ungdomsklinikken, Ahus.

Målgruppe
Ledende helsesykepleiere i kommunene og bydelene som sogner til Ahus og ellers interesserte helsesykepleiere. Ledere og rådgivere på ungdomsskoler og videregående skoler i Ahus sitt opptaksområde.

Mål for arrangementet
Det pågår et pilotprosjekt mellom Lillestrøm kommune, Rælingen kommune og Barne- og ungdomsklinikken Ahus, Pilotprosjektet prøver ut rutine for overføring av helseopplysninger mellom Barne- og ungdomsklinikken og helsesykepleier med den hensikt å tilrettelegge skolesituasjonen så langt det lar seg gjøre for ungdom med kronisk eller langvarig sykdom. Pilotprosjektet skal breddes ut til alle kommuner og bydeler i opptaksområdet. Under arrangementet vil det bli gitt mer informasjon om prosjektet og det bes om å få innspill fra forskjellige aktører.

Påmeldingsfrist
16. september 2020 kl 16.00

Det vil også være mulighet for elektronisk deltagelse, ta kontakt med arrangør om du ønsker dette.

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Ingrid Claesson ([email protected])

Bevertning
Kaffe og enklere bevertning

Vedlegg

Tekniske problemer og brukerstøtte[email protected]

23. september 2020
09:00 - 11:15
Akershus Universitetssykehus Auditoriet i hovedbygget