Ungdom på Ahus

Ungdomsmedisin har lenge vært et satsningsområdet for Ahus. BUK har en egen faggruppe for Ungdomsmedisin. Vi ønsker å dele kunnskap om ungdomspasienter og erfaringer med arbeid med ungdomsmedisin på Ahus med alt helsepersonell som arbeider med ungdom og unge voksne. Velkommen!

Klikk her for å åpne foreløpig program (pdf)

Arrangør Ungdomsmedisin Ahus
Målgruppe Helsepersonell
Mål for arrangementet Øke kunnskap om ungdomshelse og informere om arbeid med ungdomsmedisin på Ahus

Kontaktperson for arrangementet Jeanett Gilje   jean@ahus.no
Tekniske problemer og brukerstøtte   kontakt@kompetansebroen.no

Påmeldingsfrist 15. februar 2020
Maks antall deltakere 150
Praktisk info
– Arrangementet er gratis
– Det serveres kaffe, frukt og boller

28. februar 2020
12:00 - 15:15
Auditoriet i frontbygg (rett til høyre for hovedekspedisjonen/resepsjonen), Akershus universitetssykehus, Sykehusveien 25, 1474 Nordbyhagen

Påmelding