Utagering- og aggresjonsmestring

Aggresjonsforebyggende atferd og kommunikasjon v/ Verge A/S

Arrangør: DPS og ARA Follo

Målgruppe: Ansatte i Psykisk helse og rusfeltet i DPS, ARA og Follokommunene

Mål for kurset: Skal gi deltagerne kunnskap om aggresjon og vold, og opplæring i hvordan dette kan forebygges

Kontaktperson: Karen Berit Moen kemo@ahus.no

Sted: Follo DPS, Åsenveien 3 Ski, møterom 206

  • 17. januar 2018
    12.30 - 15.30

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Follo DPS - Åsenveien 3, 1400 Ski