Veien videre

Om arrangementet: Regional konferanse med fokus på forskning, erfaringskunnskap og utvikling av gode tjenestetilbud til mennesker med rus- og avhengighetslidelser.

Det vil være bevertning. Vennligst oppgi allergier ved påmelding.

Se programmet her.

Arrangør: Akershus universitetssykehus HF – Avdeling rus og avhengighet (ARA).

Målgruppe: Ansatte som jobber med rus og psykisk helse i spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst og i kommuner i Ahus sitt opptaksområde.

Mål for kurset: Få innblikk i aktuell forskning, kommunikasjon og formidling, brukererfaring med forskerblikk, situasjonen i rusmiljøet, politiske strømninger

Påmeldingsfrist: 7. november 2018.

Maks antall deltakere: 200

Kontaktperson: Lena M. Giselsson Follerås, lefo@ahus.no

Godkjenninger: Godkjent av Norsk psykologforening (NPF) som 6 timers vedlikeholdsaktivitet, Norsk sykepleierforbund (NSF) som meritterende med totalt 6 timer, og Norsk legeforening med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i rus- og avhengighetsmedisin, allmennmedisin og psykiatri.

Kursavgift: Kr 950,-. For ansatte ved Akershus universitetssykehus HF er arrangementet dekket.

16. november 2018
09:00 - 15:30
Thon Hotell Arena, Nesgata 1, 2004 Lillestrøm