Velferdsteknologi og lovverk

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus) ønsker velkommen til fagsamling om velferdsteknologi. Velferdsteknologi byr på noen utfordringer når det gjelder personvern og bruk av tvang. Temaet for samlingen er derfor lovverket (HOL kap. 9 og PBL kap. 4A) og hvordan vi skal forholde oss til det. Vi får innlegg fra kommuner som har erfaring og jobber aktivt med dette. Det blir også en presentasjon av kommunenettverket for velferdsteknologi og digital hjemmeoppfølging i Viken.

Klikk her for å se program (pdf)

Arrangør
USHT Viken (Akershus)

Målgruppe
Ledere og ansatte i Oslo og Akershus som er involvert i planlegging og implementering av velferdsteknologi

Mål for arrangementet
Kompetanseheving på lovverk knyttet til velferdsteknologi

Påmeldingsfrist
11. april 2023 kl 10.00

Lenke sendes ut i forkant av samlingen, og det vil bli gjort opptak av foredragene

Pris 
Gratis

Kontaktperson for arrangementet
Tine Andersen (tinand1@lorenskog.kommune.no)

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

13. april 2023
12:00 - 15:00
Digital samling på Teams