Hva er viktig for deg nå? Samtaler når livet går mot slutten

Fagdag i palliasjon for helsepersonell som jobber med palliative pasienter og deres pårørende. Hovedfokus for fagdagen vil være pasientinvolvering, etiske utfordringer ved dette, samt utviklingsarbeid innen læringsnettverk.

Arrangør
Palliativt senter Ahus og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus.

Mål for kurset
Belyse viktigheten av pasientinvolvering, og hvordan det kan gjennomføres i praksis.

Her finner du programmet

Målgruppe
Sykepleiere, leger og annet helsepersonell som jobber med palliasjon

Kontaktperson
Kathrine Brenne kathrine.brenne@ahus.no

Bevertning
Det serveres lunsj og kaffe/te.

Godkjenning
Det søkes om godkjenning av timer til spesialisering hos Norsk Sykepleierforbund (NSF)

Kursavgift
Kroner 300,-

 

  • 17. april 2018
    08.30 - 15.00

Lokasjon

Sted:  

Adresse:
Akershus universitetssykehus - Auditoriet Frontbygg - Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

Beskrivelse:
Auditoriet ligger rett innenfor hovedinngangen.