Webinar: Etikk og etisk refleksjon for ledere

Professor Rudi Kirkhaug ved UiT vil snakke om etikk, etisk refleksjon og ledelse for ledere av helse- og omsorgstjenestene. Evalueringsrapporten som ble laget i 2018 avdekket at etikk og etisk refleksjon har stor betydning for en rekke faktorer innenfor verdibasert ledelse av verdibaserte tjenester. Koronapandemien har satt lederne av tjenestene under et særlig press, og særlig prioriteringsetikken har blitt utfordret.

Det er satt av tid til spørsmål og diskusjon på slutten av webinaret.

For mer informasjon og påmelding: Trykk her

Arrangør
Etikksatsingen i KS

Målgruppe
Ledere på alle nivåer i helse- og omsorgstjenestene

Mål for arrangementet
Økt kompetanse på etisk refleksjon som verktøy i verdibasert ledelse

Påmeldingsfrist
27. mai 2020 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
KS agenda ([email protected])

Bevertning
nei

Tekniske problemer og brukerstøtte: [email protected]

28. mai 2020
10:00 - 11:00
Dette er et digitalt foredrag