Webinar: Forhindre, avdekke og håndtere vold og overgrep mot voksne med rus og/eller psykisk sykdom (ROP)

USHT Viken (Østfold) har fra Statsforvalteren i Oslo og Viken fått i oppdrag å tilby webinarer relatert til vold og overgrep mot eldre. Du møter ulike forelesere og bidragsytere fra kl. 12.00. Dette er det siste webinaret av 3 webinarer om vold og overgrep overfor sårbare voksne.

Arrangør
USHT Viken (Østfold)

Målgruppe
Helsepersonell i kommuner samt andre interesserte

Mål for arrangementet
Forhindre vold og overgrep mot voksne

Påmelding
Påmelding gjøres her.
Lenke til webinaret sendes ut etter påmelding.

Påmeldingsfrist
08. desember 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Linda Egeland ([email protected])

08. desember 2021
12:00 - 14:30
Microsoft Teams. Lenke til webinaret sendes ut etter påmelding.