Webinar i Akuttnettverket

Akuttnettverket inviterer til webinar for deltagere i nettverket.
På grunn av situasjonen omkring Covid-19 har nettverkssamlingene blitt avlyst i 2020 og i april 2021.
Vi ønsker nå å invitere til et webinar med temaer rundt Covid-19 pandemien og hvordan dette har påvirket vårt arbeide i akuttjenestene.

Vi vil presentere tall som viser hvordan bruk av akuttjenester har endret seg i ulike faser av pandemien, innslag fra kommisjonen som har undersøkt hvordan psykisk helse i befolkningen generelt er påvirket, utviklingen av alternative behandlingsformer gjennom digitale tjenester og hvordan aktivitetstilbud og alternative behandlingsformer i akuttpsykiatrien er blitt påvirket.

Vi kommer tilbake med en to dagers fysisk samling med et rikholdig program 15. – 16. november. Da vil vi presentere erfaringer fra prosjektene som har fått støtte fra Akuttnettverket i 2019 og 2020.

Webinaret streames via Norsk Helsenett.no – lenke blir sendt ut i forkant.

Arrangør
Akuttnettverket, Psykisk helsevern og rus avdeling FOU, Akershus universitetssykehus HF

Målgruppe
Deltagere i Akuttnettveket

Mål for arrangementet
Aktuelle foredrag for deltagere i nettverket

Påmeldingsfrist
27. mai 2021 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Bodil Skiaker (bodil.skiaker@ahus.no)

Vedlegg

Tekniske brukerstøtte for webinar: bodil.skiaker@ahus.no

Teknisk brukerstøtte ved påmelding: kontakt@kompetansebroen.no

31. mai 2021
13:00 - 15:00
Webinaret streames via Norsk Helsenett.no