Webinar om digital hjemmeoppfølging

USHT (Oppland), 12.1 samarbeidet, SINTEF og Tellu ønsker å invitere til webinar om digital hjemmeoppfølging.

For å komme til Teamsmøtet:
Klikk her

Arrangør
USHT (Oppland), 12.1-samarbeidet og tellu

Målgruppe
Målgruppen er alle som ønsker mer innsikt i digital hjemmeoppfølging

Mål for arrangementet
Å presentere siste status fra den nasjonale utprøvning og erfaring fra en av kommunene som har vært med

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Geir Glomstad ([email protected])

Vedlegg
Webinar-om-digital-hjemmeoppfolging.pdf

Tekniske problemer og brukerstøtte:
Ina Marie Brentebråten-Gulbrandsen ( [email protected] )
Tel: 45041373

12. mai 2021
13:00 - 14:30
Webinar - Link til møtet i programmet.