Webinar om ernæring for hjernen og den psykiske helsen

Velkommen til webinar! Det er nettverk ernæring for sårbare grupper i Østfold som arrangerer. Vi får innlegg fra Anbjørg Marie Hellestræ, som er ernæringsrådgiver ved Stavanger Ernæringsklinikk. Anbjørg har bachelor i ernæring og master i helsevitenskap med spesialisering i psykisk helsearbeid.

Hun vil trekke frem helseutfordringer ved psykiske lidelser, hvordan kosthold kan styrke psykisk helse og relatere dette til forskning og konkrete tips. Det blir mulighet for å stille spørsmål/chat.

Arrangør
USHT Viken (Østfold)

Målgruppe
Ansatte innen psykisk helsearbeid, helsepersonell, miljøarbeidere og andre interesserte i hjemmetjeneste og sykehjem, tjenester for utviklingshemmede, rus og psykiatri

Mål for arrangementet
Økt kunnskap om fagfeltet

Påmelding
Påmelding gjøres her. Du får tilsendt lenke til webinaret et par dager i forkant av webinaret.

Påmeldingsfrist
30. november 2021 kl 23.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Kontaktperson for arrangementet
Irene Teigen Paulsen ([email protected])

Vedlegg
Invitasjon til webinar – ernæring for hjernen og den psykiske helsen

 

03. desember 2021
12:00 - 13:00
Microsoft Teams