Webinarserie: Trygghetsstandard i sykehjem i Østfold

Trygghetsstandard i sykehjem er et digitalt verktøy som skal støtte ledere i organisering og systematisk oppfølging av arbeidet med kontinuerlig kvalitetsforbedring. Verktøyet kan benyttes av alle ledere i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. USHT har fått i oppdrag å gjøre standarden kjent og bredde denne ut til kommunene. I den forbindelse har USHT Viken/Østfold lagt til rette for digitale lunsjsamlinger med en kunnskapsdel i form av et webinar og en refleksjonsdel ved bruk av refleksjonsoppgaver og IGP-metoden.

Tema: Innovasjon og teknologi

Samlingen vil starte kl 11:00 og ha en varighet på ca 90 minutter

Teams-lenke sendes ut i forkant

Arrangør
Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Viken/Østfold (USHT)

Målgruppe
Seksjonsledere, enhets-/virksomhetsledere for sykehjem, men også aktuelt for andre enhets-/virksomhetsledere i helse- og omsorgstjenesten.

Mål for arrangementet
Målet med lederverktøyet er å øke bevisstheten om pasienters verdighet og behov for omsorg og trygghet og å redusere uønsket variasjon

Påmeldingsfrist
18. september 2023 kl 12.00

Pris
Gratis

Kontaktperson for arrangementet
Jon Kristian Kolstad (jon.kristian.kolstad@io.kommune.no)

Bevertning
Egen lunsj

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

19. september 2023
11:00 - 12:30
Teams - lenke sendes ut dagen før