Workshop for fagsykepleiere

Vil du være med å utvikle et årshjul på Kompetansebroen, for felles faglig utvikling i helsefellesskapet i et fremtidsperspektiv? Fagråd kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling i helsefellesskapet inviterer til work-shop!

Bakgrunn
Kompetansebroen har utviklet et årshjul, hvor ideen er å skape fokus på ulike fagtemaer gjennom året og bidra med fagressurser som kan brukes i kommuner og sykehus i de ulike fagperiodene. Da trenger vi innspill fra sykehus og kommuner om hvilke faglige temaer som bør inn i årshjulet!

Den 26. januar 2023 inviterer vi fagpersonell til workshop i Lillestrøm rådhus i Kommunestyresalen kl. 12-15. Her vil vi gjerne møte 1-2 fagpersoner fra hver kommune og tilsvarende representasjon fra sykehuset.
Vi ber om at deltakelse koordineres internt før påmelding på Kompetansebroen.

 

Arrangør
Fagråd Kompetanse, innovasjon, forskning og digital samhandling i helsefellesskapet Ahus og kommuner

Målgruppe
Fagsykepleiere fra sykehus og kommuner i Ahus sitt opptaksområde

Mål for arrangementet
Utvikle et årshjul på Kompetansebroen med faglige temaer.

Påmeldingsfrist
18. januar 2023 kl 12.00

Pris for arrangementet
Arrangementet er gratis

Vedlegg:
Invitasjon

Kontaktperson for arrangementet
Anne Bull Enger Wiel (anwiel@ahus.no)

Bevertning
Nei

Tekniske problemer og brukerstøttekontakt@kompetansebroen.no

26. januar 2023
12:00 - 15:00
Lillestrøm rådhus, Jonas Lies gate 18, 2000 Lillestrøm, Kommunestyresalen