+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Featured Video Play Icon

Lansering av digitalt læringsløp i lindrende behandling

– Et viktig verktøy til hjelp for ressurspersoner ute i kommunene, forteller FoU-leder ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus, Kristin Skutle. 

Kompetansebroen og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus (USHT) lanserte denne uken et digitalt læringsløp med grunnleggende kompetanse i lindrende behandling. Stoffet som representerer grunnmuren i det digitale læringsløpet startet for fire år siden som en tiltakspakke for lindrende behandling. Deretter ble det i 2016 revidert til en kompetansepakke, og nå har stoffet igjen blitt fornyet og bearbeidet pedagogisk til dagens digitale læringsløp. Læringsløpet er bygget opp av seks forskjellige temaer innenfor lindrende behandling med en rekke moduler knyttet opp mot hvert tema.

I tillegg til grunnmuren med faglige råd, styrende dokumenter og fokus på kunnskapsbasert praksis suppleres kompetansepakken med ulike typer medieinnhold som bilde, video, animasjoner, lydklipp og grafikk. Alt for å gjøre opplevelsen og læringen mer spennende og motiverende.

Min umiddelbare reaksjon er at dette ser veldig bra og spennende ut. Jeg tenker spesielt på variasjonen og kommunikasjonen ved bruk av medier som bilder, video, lyd og animasjoner. Pedagogisk sett er disse tingene viktig når vi jobber med kompetanse. Nå tar vi dette i bruk i det nyoppstartede læringsnettverket i lindrende behandling og så blir det viktig med tilbakemeldinger og evaluering etter hvert, forteller Skutle.

Digitalt læringsløp – Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

Læringsløpet er direkte resultat av et samhandlingsprosjekt mellom USHT i Akershus og Kompetansebroen. Prosjektgruppen har i tillegg bestått av sykepleierne Anette Skurdal Botnen og Marie Nordsveen fra Palliativ avdeling ved Akershus universitetssykehus, samt Katrine Staats, stipendiat og tidligere kreftsykepleier fra Enebakk kommune.

Med dette prosjektet får Kompetansebroen prøvd ut et nytt læringsverktøy, og det synes vi er veldig spennende. Kompetansebroen ønsker å bidra til å dele og spre kompetanseressurser på en smart måte og dette er et konsept vi har tro på. Dersom dette slår an, kan det bli aktuelt å utvikle digitale læringsløp innenfor flere fagområder, sier Kjersti Sirevåg, leder for Kompetansebroen.

– Det er viktig å relatere dette stoffet til praksis

Et av delmålene i det overordnede samfunnsoppdraget til USHT er fornyelse og innovasjon, samtidig som det er viktig å relatere stoffet til praksis ved bruk av ulike medieinnslag, caser og refleksjonsspørsmål forteller Hege Berntzen og Mari Searle, som begge er fagrådgivere ved USHT i enhet for fag og innovasjon i Lørenskog kommune. De har stått for mesteparten av arbeidet med det faglige innholdet i læringsløpet.

I det digitale læringsløpet har vi bearbeidet alt stoffet, fylt på med mange nye ressurser og kompetansepakken fremstår i dag mye mer helhetlig og komplett. Vi vet om noe av utfordringsbildet på dette området, både fra egne og andres erfaringer, og derfor har vi prøvd å relatere stoffet til praksis ved hjelp av blant annet beskrivende caser, refleksjonsspørsmål, video, lydklipp og illustrasjoner.

Det har også vært veldig gøy å jobbe inn mot Kompetansebroen med det tekniske og mulighetene for å bruke ulike medieinnslag. Det handler om motivasjon for de som skal bruke dette – da kan det ikke være en 75-siders rapport med ren tekst, avslutter Berntzen og Searle.

Fra venstre: Kristin Skutle (USHT), Hege Berntzen (USHT), Sigbjørn Kristiansen (Kompetansebroen), Mari Searle (USHT) og Kjersti Sirevåg (Kompetansebroen)