+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Solveig Soleng

Lansering av Kompetansebroen Vestfold

Ledere og fagansvarlige fra helse- og omsorgstjenestene i Vestfold, samt representanter fra Universitetet i Sørøst-Norge var tirsdag samlet i Tønsberg for offisiell lansering av Kompetansebroen Vestfold. – Kompetansebroen vil forenkle samhandlingsarbeidet betydelig, forteller samhandlingssjef ved Sykehuset i Vestfold, Irene Jørgensen.

5. juni ble Kompetansebroens samarbeidspartnere utvidet til også å bestå av kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner i Vestfold, Hedmark og Oppland. Kompetansebroen startet som en idé fra designinnovasjonsprosjektet Trygg i egen kommune i 2014 for Ahus, kommunene og utdanningsinstitusjonene i opptaksområdet, og har siden 2018 vært i ordinær drift.

Nå blir det flere kommuner, sykehus og utdanningsinstitusjoner med på laget, og det gleder Kompetansebroens styreleder Gry Røste.

Med utvidelsen får vi mer innhold å dele, bedre funksjonalitet med ny plattform, og litt lavere kostnader for oss som allerede er med. Jeg ønsker Innlandet og Vestfold velkommen, og gleder meg til å se hva mer vi kan få til sammen.

– Tuftet på ideen om å ha en god delingskultur

Anita Elmer, seksjonsleder for HR kompetanse og utdanning, ønsket velkommen til lanseringsarrangementet og sa noe om bakgrunnen for hvorfor Kompetansebroen er ønsket også i Vestfold. Leder for Kompetansebroen, Kjersti Sirevåg, snakket om oppstarten på Ahus og deres erfaringer i Oslo/Akershus. Hun synes det er fantastisk at Vestfold nå har blitt med på samarbeidet.

F.v. Daglig leder Kjersti Sirevåg, prosjektleder Vestfold Pia W. Flesche og Anita Elmer, seksjonsleder for HR kompetanse og utdanning, SiV. Foto: Solveig Soleng / Kompetansebroen

Kompetansebroen er tuftet på ideen om ha en god delingskultur. Vi forvalter offentlige midler og må bestrebe at flest mulig får ta del i det som utvikles og innoveres i vår helsesektor. Det vi synes er fantastisk bra nå som vi er blitt flere, er at det blir enda mer å dele! Vi ser frem til å få ta del i det som vil komme på Kompetansebroen Vestfold og Kompetansebroen Innlandet, forteller Sirevåg.

Videre viste prosjektleder for Kompetansebroen Vestfold, Pia Wangen Flesche, deltakerne hvordan de kan anvende Kompetansebroen i sitt daglige arbeid. Hun ga også deltakerne en oppfordring om å spre informasjon om Kompetansebroen Vestfold videre i deres miljøer, spille inn ideer, og melde inn aktueltsaker og arrangementer.

Det er veldig gøy at så mange deltar på lanseringen, og ekstra gøy at deltakerne er ivrige, entusiastiske og kommer med nyttige innspill. Det virker som om Kompetansebroen Vestfold er tatt godt imot av deltakerne, og at de ser nytten med et slikt digitalt verktøy, sier Pia Wangen Flesche.

Som følger av utvidelsen har Kompetansebroen også forbedret sin tekniske løsning.

I forbindelse med utvidelsen til Vestfold- og Innlandet-områdene har vi forbedret den tekniske løsningen vår. Vi har mye felles innhold, men i tillegg kan hvert av områdene ha lokalt innhold på nettsidene. Vi har også ny funksjonalitet for kursarrangører, som nå løpende kan følge påmelding av deltakere på sine kurs, og vi har bedre brukervennlighet for påmelding til kurs, forteller Sirevåg.

Viktig tiltak for å lykkes med samhandlingen

Samhandlingssjef på Sykehuset i Vestfold, Irene Jørgensen, og kommunalsjef for Helse og velferd i Horten kommune, Stein Evensen, forklarte også hvilken nytte Kompetansebroen Vestfold vil ha for samhandlingen på tvers av de ulike helsenivåene i Vestfold. De påpekte at Kompetansebroen vil være et satsingsområde, og at kompetanse og standardisering er viktig for å utvikle gode og sammenhengende helsetjenester.

Kommunalsjef for Helse og velferd i Horten kommune, Stein Evensen. Foto: Solveig Soleng / Kompetansebroen

Befolkningen lever lenger, flere yngre faller utenfor, og behovet for tjenester øker. Vi trenger å gjøre ting annerledes og prioritere annerledes. Kompetanse er en av de viktigste endringsagentene for hvordan vi skal forbedre tjenestene – bedre og riktigere kompetanse, samt teknologi på individ- og systemnivå. Vi har valgt å prioritere og satse på Kompetansebroen, og vi har tro på Kompetansebroen som ett av de viktigste tiltakene for å lykkes med samhandlingen, forteller Stein Evensen.

Etter å ha arbeidet ti år med samhandling er erfaringen at det er veldig krevende å nå ut med informasjon til de som skal gjennomføre tiltakene. Nå som vi har fått Kompetansebroen vil det forenkle dette betydelig. Her kan vi legge ut rutiner, prosedyrer m.m., men også organisere stoff slik at det blir lettere tilgjengelig. Et godt eksempel er observasjonskompetanse. Vi ønsker større grad av standardisering, som vil forbedre kvaliteten på tjenestene våre, forteller Irene Jørgensen.

Dagen ble avsluttet med kafédialog og deltakerne var aktive og ga mange nyttige innspill til nye temaer og ønsket innhold på siden. Det kom blant annet tilbakemeldinger om at Kompetansebroen vil føre til «bedre samhandling», «pasientsikkerhet», «økt kompetanse» og «trygghet».

Vi ønsket å avslutte dagen med kafédialog slik at vi skapte en dialog med deltakerne, og at de kunne gi innspill til Kompetansebroen Vestfold. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med innspillene og bidra til å skape god samhandling, kompetansedeling og informasjonsutveksling på tvers av helsenivåene i Vestfold, avslutter Pia Wangen Flesche.