+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Ahus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Illustrasjonsbilde. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Ledige studieplasser på OsloMet

Ønsker du mer kompetanse om seksuell anatomi og fysiologi, seksuell helsekompetanse, og seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet? OsloMet har ledige plasser på videreutdanninger med oppstart i januar 2023, som gjennomføres digitalt/nettbasert.

OsloMet har ledige plasser på tre videreutdanninger som starter i januar 2023. Videreutdanningene er nettbaserte og gjennomføres på deltid over et semester. Hver videreutdanning gir 10 studiepoeng, og du kan velge om du vil gjennomføre en eller flere. Det er fortløpende opptak og studiet er på masternivå og kan søkes innpasset i masterstudier.

Mer om videreutdanningene, og hvordan du søker:

  • Seksuell anatomi og fysiologi. Jobber du med mennesker? Må du forholde deg til spørsmål om seksuell anatomi og fysiologi? Da trenger du medisinsk, biologisk og kulturell forståelse. Styrk din kompetanse slik at du bidrar til å fremme seksuell helse og rettigheter og forbedre livskvalitet hos mennesker. Oppstart 24. januar 2023.
  • Seksuell helsekompetanse. Jobber du med helse, undervisning eller i en brukerorganisasjon? Studiet gir deg kompetanse til å kunne fremme brukerstyring, medvirkning og mangfold. Oppstart 17. januar 2023. 2023.
  • Seksuell helse som ressurs gjennom hele livsløpet. Trenger du mer kunnskap om seksuell og reproduktiv helse, og hvilke rettigheter som er knyttet til dette området? Studiet er for deg som jobber i sosialtjeneste, helse- og omsorg, skole og barnehage eller som arbeider med kommuneplanlegging og folkehelse. Oppstart 19. januar 2023.