+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Foto: Pia Wangen Flesche

Ledige studieplasser: Praktisk forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr mange ulike og spennende etter- og videreutdanninger innenfor området helse- og sosialfag. Nå kan du være heldig å kapre restplass ved den spennende videreutdanningen “Praktisk forbedringsarbeid i helse- og omsorgstjenestene”.

Systematisk kvalitetsarbeid er lovfestet som del av den daglige ordinære virksomheten i helse- og omsorgstjenesten. En forutsetning for å drive kvalitetsarbeid er kunnskap om hvordan slikt arbeid skal utføres.

Målet med videreutdanningen er å gi studentene innsikt i modeller, arbeidsmåter og verktøy for å arbeide systematisk med kvalitet og pasientsikkerhet. Studiet har en sterk praksisnær tilnærming ved at studentene underveis får veiledning på et relevant, klinisk forbedringsarbeid på egen arbeidsplass, sier programkoordinator og universitetslektor Anne Grethe Stinessen Steinsvåg.

Studiet egner seg godt for både helse- og omsorgsarbeidere og høyskoleutdannet personell som sykepleiere og vernepleiere som arbeider for eksempel ved sykehjem, hjemmebaserte tjenester, boliger for personer med utviklingshemming og dagsentre eller kliniske avdelinger på sykehus.

Studiet har en varighet på ca. 2 år med totalt 10 samlingsdager fordelt på 8 samlinger. Oppstart er 22 januar, og det er fortsatt noen ledige restplasser.

Les mer om opptakskrav og studieplan her. 

Fakta:

Emnet er på 30 studiepoeng.
Studieavgift: 18.500 + semesteravgift kr 929.