Legesiden

PKO-nytt

Alle trenger fastlegen

Publisert 3. desember 2019 av Torgeir Landvik

Både pasienter og sykehusleger trenger fastlegen. Best mulig samarbeid mellom fastleger og sykehusleger er viktig for best mulig pasientbehandling. Dette er hovedmålsettingen for arbeidet til praksiskonsulentene.

PKO-nytt

Vår 2020 innføres dialogmeldinger mellom fastlegene og Ahus

Publisert 19. november 2019 av Lene Gjelseth Dalbak

Erfaringene fra Helse Vest og Helse Midt viser at både fastleger og sykehusleger er fornøyde. For fastlegene vil dette fungere på samme måte som mottak og sending av PLO meldinger fra kommune og NAV.