+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Legesiden

PKO-nytt

Hjertesviktbehandling av sykehjemspasienter

Publisert 17. september 2019

Forum for sykehjemsmedisin i samarbeid med Akershus universitetssykehus inviterer til møte tirsdag 24.september 2019 kl.13.30. Temaet for møtet er hjertesvikt og hjertesviktbehandling hos pasienter på sykehjem. Overlege Henrik Schirmer fra Hjertemedisinsk avdeling gir faglig veiledning og svarer på spørsmål. Møtested: Nye Nord ved siden av Akershus universitetssykehus, i 4.etasje, møterom NN 04.051 (4.etasje, seminarrom 051, i Universitetsdelen av 4.etasje).

PKO-nytt

Ahusforum 03.09.19

Publisert 17. september 2019
  • Henvisninger til Barne -og ungdomsklinikken.  Hva må med: Hastegrad, tolkebehov, hensikt med henvising, høyde og vekt!

  • Direkte konfereringstelefon til lege vedrørende medikamentell behandling av psykiatriske pasienter kommer!
  • Ortopedisk akuttpoliklinikk. Benytt konfereringstelefon (679 66148).            

  • Avtalespesialister ønskes inn i Ahusforum.
  • Direktenummer/hastenummer til alle fastlegekontor i Ahus sitt opptaksområde er oppdatert og ligger tilgjengelig på Ahusveven (Ahus intranett).
  • Samhandlingsutfordringer og løsninger  ved bruk av «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger, andre kommunale […]