Legesiden

PKO-nytt

Multidose oppdateres ved sykehusinnleggelse

Publisert 27. mai 2019 av Siri Bækkelund Engen

AHUSFORUM har i møte 30.04.19 vedtatt anbefalinger om samarbeid mellom fastleger, andre kommunale leger og Ahus. Her har vi blant annet kommet til enighet om ansvarsfordeling ved oppdatering av legemidler hos multidose pasienter og drøftet ulike kommunikasjons-måter.

PKO-nytt

«Praksisnytt» flyttes til egen temaside for leger på Kompetansebroen

Publisert 28. april 2019 av Morten Glasø

Praksiskonsulent Lene G. Dalbak har i samarbeid med Kompetansebroen utviklet en egen temaside myntet på alle leger i opptaksområdet så vel som på Ahus.

Vi har tro på at den nye "plattformen" skal bli bidra til enklere og bedre samhandling oss leger i mellom, men også vis á vis samarbeidende profesjoner og institusjoner.