+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område

Ahusforum 03.09.19

av Sigbjørn Kristiansen
  • Henvisninger til Barne -og ungdomsklinikken.  Hva må med: Hastegrad, tolkebehov, hensikt med henvising, høyde og vekt!

  • Direkte konfereringstelefon til lege vedrørende medikamentell behandling av psykiatriske pasienter kommer!
  • Ortopedisk akuttpoliklinikk. Benytt konfereringstelefon (679 66148).            

  • Avtalespesialister ønskes inn i Ahusforum.
  • Direktenummer/hastenummer til alle fastlegekontor i Ahus sitt opptaksområde er oppdatert og ligger tilgjengelig på Ahusveven (Ahus intranett).
  • Samhandlingsutfordringer og løsninger  ved bruk av «Anbefalinger om samarbeid mellom fastleger, andre kommunale leger og Akershus universitetssykehus».

Neste møte holdes 25.11.19. Send gjerne inn aktuelle saker! Se fullstendig referat og eksempler på samhandlingsutfordringer under fanen «Ahusforum».