+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet-, Oslo/Akershus-, og Østfold-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Molekylærgenetisk diagnostikk har ordinære åpningstider i påsken, samt utfører variantscreening på et utvalg prøver.

Åpningstider i påsken og variantscreening

av Jeanette Borthen

Laboratoriet for molekylærgenetisk diagnostikk har ordinære åpningstider i påsken og utfører SARS-CoV-2 variantscreening PCR på et utvalg prøver.

Molekylærgenetisk diagnostikk har ordinære åpningstider i påsken
SARS-CoV-2 PCR vil bli utført alle dager, døgnet rundt, også i påsken. Svarutgivelse og varsling av positive svar vil også følge ordinære tider,kl. 08.00 til kl. 22.00 alle dager.

Vi tilstreber en så rask svartid som mulig og analyserer fortløpende. På få uker er prøvemengden tredoblet, og dette medfører dessverre en noe forlenget svartid. Prøver fra utbrudd vil bli prioritert for raske svar forutsatt at prøveglassene er merket som tidligere.

SARS-CoV-2 variantscreening-PCR gjøres på et utvalg prøver
Fra og med 24/2 har vi utført SARS-CoV-2 variantscreening-PCR. Analysen sannsynliggjør tilstedeværelse av variant under særlig overvåkning.

Grunnet stor prøvemengde og prioritering av SARS-CoV-2 PCR primærdiagnostikk vil variantscreening-PCR videre kun utføres på et utvalg prøver. Det tilstrebes at 25 % av prøvene vil screenes som et minimum. I kortere perioder vil analysen ikke kunne utføres av kapasitetshensyn.

Ved behov for nærmere karakterisering av isolatet ved påvist smittetilfelle, ta kontakt med laboratoriet.

Innsending av isolater til FHI for generell og målrettet overvåkning
Det sendes rutinemessig 25 % av positive prøver til FHI for generell overvåkning av Sars-CoV-2 i omløp. I tillegg sendes prøver for målrettet overvåking etter gitte kriterier. Ved ønske om at prøver skal sendes FHI for målrettet overvåkning kan kommuneleger ringe laboratoriet.

 

Ingeborg Fiane, konstituert overlege
Mikrobiologi og smittevern avdeling