+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Nesten halvparten av de eldre som fikk medisinene sine vurdert, opplevde det samme: betydningsfull økning i livskvalitet, sier Rita Romskaug, førsteforfatter og lege ved geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Bedre helse hos eldre ved fjerning av unødvendige legemidler

av Lene Gjelseth Dalbak

Nesten halvparten av de eldre som fikk medisinene sine vurdert, opplevde det samme: betydningsfull økning i livskvalitet, sier Rita Romskaug, førsteforfatter og lege ved geriatrisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo. Studien er veiledet av professor Torgeir Bruun Wyller og ble publisert oktober 2019 i JAMA Internal Medicine. Studien viser at fjerning av unødvendige legemidler etter systematisk legemiddelgjennomgang, foretatt av et tverrfaglig team (geriater, fastlege og sykepleier) bedret livskvaliteten til de eldre.

Norske fastleger er pålagt å ta en årlig gjennomgang av legemidlene for pasienter de har som bruker mer enn fire legemidler per dag.