Psykiatrisk divisjon ved Akershus universitetssykehus arrangerer emnekurs i psykiatri for allmennleger høsten 2019

Emnekurs i psykiatri høsten 2019

av Torgeir Landvik

Psykiatrisk divisjon ved Akershus universitetssykehus arrangerer emnekurs i psykiatri for allmennleger fem onsdagskvelder i tidsrommet 30.oktober til 27.november 2019 kl. 17.00 – 20.30.

Nærmere informasjon om kursprogram og påmelding blir sendt ut til fastlegekontorene i begynnelsen av september og vil bli bekjentgjort på Kompetansebroen.