+

Velkommen til Kompetansebroen!

Vi er et nettsted for kompetansedeling og samhandling i helsetjenesten. Her kan helsepersonell finne informasjon og nyttige læringsressurser.

Kompetansebroen har lokalt innhold for både Vestfold-, Innlandet- og Oslo/Akershus-området.

Velg område oppe til høyre før du går videre.

Velg ditt område
Divisjon psykisk helsevern ønsker velkommen til klinisk emnekurs i psykiatri for allmennpraktiserende leger 5 onsdager, 30.okt., 6., 13., 20. og 27.november.

Emnekurs i psykiatri

av Torgeir Landvik
Illustrasjonsbilde hentet fra Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022)

Divisjon psykisk helsevern ønsker velkommen til klinisk emnekurs i psykiatri for allmennpraktiserende leger 5 onsdager, 30.okt., 6., 13., 20. og 27.november.

Kurset starter kl.17.00 og det serveres tapas fra kl.16.30. Se nærmere informasjon om program i kursbrosjyren. Følg denne lenken til Kompetansebroen for påmelding.

Kurset er godkjent av Den norske legeforening som klinisk emnekurs tellende med 20 timer/poeng for etter- og videreutdanning for allmennpraktikere.